AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" uprzejmie informuje, że 19 kwietnia br. wystąpiła do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o pozwolenie na przeprowadzenie naborów wniosków o:

przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w terminie od 27 maja do 10 czerwca 2019 roku na:

"Rozwijanie działalności gospodarczej"

  • Poddziałanie 2.1.2 "Rozwijanie działalności gospodarczej" oraz

powierzenie grantów, na realizację zadań służących osiągnięcia celów Projektu grantowego w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w terminie od 27 maja do 10 czerwca 2019 roku na:

"Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjncyh"

  • Przedsięwzięcie 1.1.2 "Rozwój obiektów kulturalnych"
  • Przedsięwzięcie 1.2.1 "Wiedza, umiejętności i aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny"
  • Przedsięwzięcie 1.2.4 "Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska"

"Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"

  • Przedsięwzięcie 3.1.2 "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

"Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych"

  • Przedsięwzięcie 3.2.1 " Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny"

Kolejne informacje oraz niezbędne dokumenty będą zamieszczone na stronie internetowej, po ich zatwierdzeniu.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

Our website is protected by DMC Firewall!