AKTUALNOŚCI

KOLEJNI GRANTOBIORCY PODPISALI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

W dniu 09.01.2019 r. Zarząd Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w składzie Prezes Janusz Woźniak wraz ze Skarbnikiem Danutą Gomulec, podpisał pierwsze umowy z grantobiorcami naborów nr: 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G oraz 9/2018/G w ramach Projektu Grantowego pn. "Piękna Dolina Wełny" - organizacja wydarzeń o znaczeniu lokalnym promującym obszar. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji, podnoszenia wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LSR.

Wszystkim grantobiorcom życzymy pomyślej realizacji projektów, a poniżej przedstawiamy wszystkie planowane do realizacji projekty na terenie Stowarzyszenia "Dolina Wełny":

 1. Gmina Wapno - "Podniesienie poziomu organizowanych imprez kulturalnych na terenie Gminy Wapno poprzez utworzenie mobilnego zaplecza technicznego”,
 2. Sołectwo Zbyszewice - "Doposażenie zaplecza organizacyjnego Stowarzyszenia Sołectwo Zbyszewice”,
 3. Klub Żeglarski Kotwica - "Żeglarski Obóz Szkoleniowy”,
 4. Fundacja Przyszłość Margonina - "Poprawa integracji mieszkańców gminy Margonin poprzez organizację wyjazdów edukacyjnych”,
 5. Fundacja Przyszłość Margonina - "Pobudzenie aktywności społecznej poprzez organizację kursu samoobrony w miejscowości Margonin”,
 6. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Margonin - "Rozwój sportu i rekreacji – Strzelnica Margonin”,
 7. DO PRZODU - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej, Kulturalnej, Gospodarczej i Sportowej Sołectwa Pruśce - "Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Pruśce”,
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Jeziora Kaliszańskiego - "Nowy obiekt rekreacyjny na terenie LGD Dolina Wełny”,
 9. Klub Żeglarski Kotwica - "Remont i modernizacja schodów na terenie bazy KŻ Kotwica”,
 10. Baranek - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej i Sołectwa Owczegłowy „Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej poprzez wyposażenie boiska piłkarskiego w miejscowości Owczegłowy”,
 11. Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa „Festyn Rodzinny w Adolfowie – Wioska Średniowieczna”.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd