Regulamin RODO

PONIŻSZE ZASADY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 25 MAJA 2018 ROKU.

Szanowni Państwo.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

            Realizując powyższe wymogi, Stowarzyszenie „Dolina Wełny” pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Stowarzyszeniu, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

            Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dolina Wełny” z siedzibą w Mieścisku, Pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko (Biuro: ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec, telefon kontaktowy: 508-568-051).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, RLKS, Umowa Ramowa i Statut Stowarzyszenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY – Załącznik

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY Załącznik

            W związku ze zmianą przepisów ochrony danych osobowych prezentujemy pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz klauzule odnoszące się do poszczególnych działań:

 1. Pismo ARiMRZałącznik
 2. Działanie 19.2
 1. Działanie 19.3
 1. Działanie 19.4

 

KLAUZULE DODATKOWE STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

 1. Działanie 19.4
 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY” – Załącznik
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BENEFICJENTÓW I WNIOSKODAWCÓW PROW – Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl