OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE NUMER 20/2022

Nabór numer 20/2022 na operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. c - rozporządzenia LSR "Rozwijanie działalności gospodarczej", Przedsięwzięcie 2.1.2 "Rozwijanie działalności gospodarczej".

1. Ogłoszenie - Załącznik

2. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej - Załącznik

3. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Załącznik

4. Oświadczenie wnioskodawcy - Załącznik

5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółówe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - Załącznik

6. Wzór protestu - Załącznik

Wniosek do pobrania ze strony ARiMR - https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 

a także na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego - https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-pomocy/

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl