AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” zaprasza wszystkich zainteresowanych z terenu gmin członkowskich: Damasławek, Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec, w tym przedstawicieli grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR, na Konsultacje Społeczne dotyczące aktualizacji i zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027.

Zmiany dotyczą m.in.:

  • Rozdziału VI – „Cele i wskaźniki”
  • Rozdziału VII – „Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru”
  • Formularza 1: Cele i przedsięwzięcia,
  • Formularza 2: Plan działania,
  • Formularza 4: Plan wykorzystania budżetu LSR.

Plakat - Załącznik

Konsultacje społeczne odbywają się w punkcie konsultacyjnym w terminie od 21.06.2024 do 26.06.2024 w godzinach od 9.00 do 11.00 w Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, przy ul. Wachowiaka 9, (62-100) w Wągrowcu.

Informujemy również o możliwości zgłaszania uwag do niniejszych zmian. Uwagi można składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, a konsultacje dotyczące powyższych dokumentów będą trwać do dnia 26 czerwca 2024 r. do godz. 11.00.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl