AKTUALNOŚCI

ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA WDRAŻANIE LSR

W związku z realizacją Planu Komunikacji przez Stowarzyszenie "Dolina Wełny" w dniu 12 grudnia 2023 r. (wtorek) odbyło się wydarzenie o charakterze informacyjnym pn. „Konferencja podsumowująca wdrażanie LSR na obszarze Stowarzyszenia "Dolina Wełny"” w której wzięło udział 29 osób.

Efektem konferencji była informacja o stanie wdrażania LSR, a także wzroście rozpoznawalności LGD wśród mieszkańców obszaru.

Podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w ramach LSR na lata 2016-2023 odbyło się w 3 panelach:

  • nabory wniosków,
  • projekty współpracy,
  • funkcjonowanie i aktywizacja.

Wszystkie informacje zostały pokazane uczestnikom w formie prezentacji multimedialnej, którą uczestnicy otrzymali również osobiście.

Krótko został przedstawiony również panel: LEADER nowa perspektywa - nowe wyzwania, czyli plany i założenia nowej LSR na lata 2023-2027.

Na zakończenie Konferencji Prezes Zarządu podziękował wszystkim uczestnikom za udział i współpracę, a także złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

440946042 978607153976661 3989118157287842534 n   440872946 796819849067693 8383230052688141335 n   440229257 962591872163051 6449907028385178025 n

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl