AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” zaprasza wszystkich zainteresowanych z terenu gmin członkowskich: Damasławek, Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec, w tym przedstawicieli grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR, na Konsultacje Społeczne dotyczące aktualizacji i zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023.

Zmiany dotyczą m.in.:

  • Załącznika nr 1 do Umowy ramowej w tym zapisów i zmian w 
    • Rozdziale nr 5 „Cele i wskaźniki”, w Rozdziale nr 6 „Sposoby wyboru i oceny operacji oraz sposoby ustanawiania w Rozdziale nr 7 „Plan działania” oraz Rozdziale nr 8 „Budżet LSR”,
    • Załącznika nr 3 do LSR: Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu,

Konsultacje społeczne odbywają się w punkcie konsultacyjnym w terminie od 27.10.2023 do 31.10.2023 w godzinach od 9.00 do 11.00 w Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, przy ul. Wachowiaka 9, (62-100) w Wągrowcu.

Informujemy również o możliwości zgłaszania uwag do niniejszych zmian. Uwagi można składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, a konsultacje dotyczące powyższych dokumentów będą trwać do dnia 31 października 2023 r. do godz. 11.00

PLAKAT - Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl