AKTUALNOŚCI

WAŻNE!!! KOLEJNE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE IX FESTIWALU SMAKU REGIONALNEGO

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem uczestników Spotkania Organizacyjnego dotyczącego "IX Festiwalu Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej", Stowarzyszenie "Dolina Wełny" zaprasza na kolejne spotkanie.

Spotkanie odbędzie się 07 marca br. (wtorek) o godz. 11.00 w Biurze Stowarzyszenia "Dolina Wełny" (ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec).

Przypominamy, że spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych udziałem w w/w wydarzeniu. Przypominamy, iż uczestnikami wydarzenia mogą być:

  • Koła Gospodyń Wiejskich,
  • Rady Sołeckie,
  • Zespoły Ludowe,
  • Stowarzyszenia,
  • Osoby prywatne

z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny". Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do przygotowania, zaprezentowania i poddania ocenie zgłoszonych potraw.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl