AKTUALNOŚCI

 PROJEKT WSPÓŁPRACY  "BYĆ KOBIETĄ W BIZNESIE..."

Projekt pod nazwą "Być kobietą w biznesie - organizacja warsztatów aktywizujących" w ramach poddziałania 19.3, objętego PROW na lata 2014-2020, którego celem było 

stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet poprzez organizację warsztatów aktywizujących w terminie do złożenia wniosku o płatność 

realizowany był w okresie 25.10.2022 - 31.12.2022., a partnerami projektu byli:

  • Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby,
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska,
  • Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy",
  • Stowarzyszenia "Dolina Wełny"

TABLICA INFORMACYJNA - Załącznik

TABLICA KOBIETY

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl