AKTUALNOŚCI

 ZAPRASZAMY NA WARSZTATY "BYĆ KOBIETĄ W BIZNESIE"

Serdecznie zapraszamy mieszkanki naszego obszaru do udziału w projekcie "Być kobietą w biznesie" - cykl warsztatów aktywizacyjnych dla kobiet. Udział w warsztatach jest ogólnodostępny i nieodpłatny.

Przedmiotem projektu jest realizacja warsztatów dla kobiet w celu zwiększenia ich aktywności zawodowej. Warsztaty te będą obejmowały tematykę: stylizacji, wizażu, spotkanie z psychologiem oraz warsztat z savoir-vivre.

Rekrutacja prowadzona jest w Biurze LGD i za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do 18 listopada 2022 r. W przypadku większej liczby uczestników warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy warsztatów:

  • Warsztat ze stylistą - 28 listopada o godzinie 9.00 - 15 osób
  • Warsztat z z wizażystą - 28 listopada o godzinie 14.00 - 15 osób
  • Warsztat ABC Savoir-Vivre - 29 listopada 2022 r. o godzinie 9.00 - 15 osób
  • Warsztat z psychologiem - 29 listopada 2022 r. o godzinie 14.00 - 15 osób
  • Warsztat z psychologiem - 30 listopada o godzinie 14.00 - 15 osób

Operacja pod nazwą "Być kobietą w sukcesie" mająca na celu stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet poprzez organizację warsztatów aktywizujących w terminie do złożenia wniosku o płatność ostateczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Plakat

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl