AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW


Przypominamy wszystkim Członkom Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, że widzimy się 29 września br. w czwartek o godzinie 18.00 w Agroturystyce "BIESIADA" A. M. Miętkiewskich w miejscowości Tarnowo Pałuckie 28, gm. Wągrowiec na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Dokumenty w formie uchwał:

  1. W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2021 - Projekt Uchwały
  2. W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 - Projekt Uchwały
  3. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia "Dolina Wełny" za rok 2021 - Projekt Uchwały
  4. W sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Dolina Wełny" - Projekt Uchwały
  5. W sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia "Dolina Wełny" - Projekt Uchwały
  6. W sprawie wyboru Skarbnika Stowarzyszenia "Dolina Wełny" - Projekt Uchwały
  7. W sprawie wyboru Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia "Dolina Wełny" -  Projekt Uchwały
  8. W sprawie wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia "Dolina Wełny" - Projekt Uchwały
  9. W sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Dolina Wełny" - Projekt Uchwały
  10. W sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia "Dolina Wełny" - Projekt Uchwały

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl