AKTUALNOŚCI

KOLEJNI GRANTOBIORCY PODPISALI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

W dniu 25.07.2022 r. Zarząd Stowarzyszenia "Dolina Wełny" w składzie Prezes Janusz Woźniak wraz ze Skarbnikiem Danutą Gomulec w Biurze Stowarzyszenia "Dolina Wełny", przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu, podpisał kolejne już umowy z grantobiorcami naborów nr: 15/2021/G, 16/2021/G oraz  17/2021/G w ramach Projektu Grantowego pn. "Podnoszenie wiedzy, innowacja i ochrona środowiska, rozwój obiektów i podmiotów kulturalnych oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej".

Wszystkim grantobiorcom życzymy pomyślej realizacji projektów, a poniżej przedstawiamy wszystkie planowane do realizacji projekty na terenie Stowarzyszenia "Dolina Wełny":

  1. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gołańczy - "Zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Morakowie w celu rozwoju obiektów kulturalnych",
  2. Do Przodu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej, Kulturalnej, Gospodarczej i Sportowej Sołectwa Pruśce - "Zwiększenie atrakcyjności wydarzeń kulturalnych i podniesienie poziomu integracji społecznej dzięki odpowiedniemu zapleczu organizacyjnemu",
  3. Fundacja "Pro Kultura" - "Wyposażenie zaplecza organizacyjnego Fundacji Pro Kultura",
  4. Koło Łowieckie nr 60 Sokół w Kiszkowie - "Robimy dobry klimat"
  5. Koło Łowieckie nr 60 Sokół w Kiszkowie - "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego",
  6. Koło Łowieckie nr 60 Sokół w Kiszkowie - "Strefa aktywności fizycznej w Kamionku - plac zabaw",
  7. Klub Żeglarski "Kotwica" - "Modernizacja masztu flagowego Klubu Żeglarskiego",
  8. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku - "Stworzenie dostępnej dla społeczności strefy aktywnej i bezpiecznej rekreacji oraz turystyki".

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl