AKTUALNOŚCI

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

W dniu 11 lipca 2022 roku Stowarzyszenie "Dolina Wełny" zakończyło nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabór trwał od 27 czerwca 2022 r. do 11 lipca 2022 r.

Łącznie do Biura Stowarzyszenia wpłynęło: 6 wniosków w ramach: 1 naboru na łączną kwotę: 1 355 897,00 zł (338 974,25 EUR).

W ramach naboru 20/2022 na operację w zakresie: "Rozwijania działalności gospodarczej" wpłynęło: 6 wniosków na łączną kwotę: 1 355 897,00 zł (338 974,25 EUR), przy limicie dostępnych w LGD środków: 517 461,40 zł (129 365,35 EUR).

W Biurze Stowarzyszenia trwa obecnie wstępna weryfikacja wniosków.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl